СЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ: Д-р Мун, "Семейството е училището на истинската любов"

Семейна Федерация, Семейната федерация на д-р Мун/муун, Приносът на Мун за световния мир

СЕМЕЙНА ФЕДЕРАЦИЯ
ЗА СВЕТОВЕН МИР И ОБЕДИНЕНИЕ


Семейството е училището на истинската любов
Семейството е мястото където се научаваме да обичаме като деца, братя и сестри, съпрузи, и с родителска любов. Семейството е крайъгълния камък на обществото...

Спорта и изкуствата: Основа за мира

основателят на Семейната Федерация за Мир, активно използва спорта и изкуствата като средство за установяване културата на мира

С подкрепата на Пеле, д-р Мун основа Купата за Мир с желанието за преодоляване на различия между нациите, и мост между расите и религиите.

Искуството вдъхновява човешките сърца. За да установи култура на мира д-р Мун основава един от най-реномираните училища по изкуствата на истока.

Д-р Сан Мьонг Муун

какво е способен да постигне човек отдал се напълно като инструмент на Бог.
.
Често наричани Истински Родители, със съпругата му, Хак Ча Хан Мун, те има 14 деца . Всички те са посветени на същата цел и визия за мир.

Третото поколение от семейството на д-р и г-жа Мун вече наброява повече от 40 внука. През 2006 вниците на д-р Мун направиха световна обиколка с прокламация за мир.


За да обнови ООН и предствави ново лидерство към изграждането на мирен свят, Д-р Мун основа Федерацията за вселенски мир през 2005 г, обединявайки усилията на световните лидери, учени и специалисти.

за премахване на икономическите, политически и културни разделения между хората. Всички столици ще бъдат свързани с високо скоростни влакове и магистрали.

ООН призна д-р Муун за шампион в Междурелигиозния диалог
Мирът между религиите е ключ към разрешаване на световните комфликти. Д-р Мун е лидер и шампион на Междурелигиозния диалог. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока.
Американския сенат връчва почетна награда за Мир на Д-р Мун
Усилията на Д-р и Г-жа Мун за установяване на Световен Мир бяха официално признати от Американския сенат - през 2004 г., им беше връчена почетната награда Корона на Мира. С работата си Д-р Муун е повлиал значително на съвременната епоха...

ООН за изграждане на Космическата нация на мир и единство
Д-р Мун изгражда световен фундамент за промяната на този свят. До 2013 година ...да установи началото на Божия идеал на земята - Космическата нация на мир и единство ... ще донесе Революция на сърцето, любовта и съвестта.

Явлението Муун: ТЕПЪРВА ИЗГРЯВА

Три поколения от семейството на д-р Мун обиколиха света с прокламация за мир и обявиха фундаменталната роля на семейството в установяването на стабилни общности, здрави нации и мирен свят.
„Миротворците... ще се нарекат Божии синове”

Международните бракове премахват бареиерите
Целта на Международните сватби на д-р Мун се разкрива ясно от надслова "Световен Мир чрез Идеални Семейства" и "Един Бог - едно Човечество - едно Семейство". Днес сме безсилни да дадем морално водене на младите. Преп. Муун единствен дава реално разрешение.


Прокламация за Мир
Божието идеално семейство и царството на мирния, идеален свят

Преп. Сан Мьон Муун
това е обобщение на Божественото учение, което предадох за значимостта на епохата, в която живеем.

Появата на Федерацията за вселенски мир
движенията за мир неизбежно са приключвали неуспешно... сега е напълно възможно Федерацията за вселенски мир да изпълни мисията си да обедини Небето и Земята и да създаде царството на мирния, идеален свят. Тя ще подсигури нужното лидерство за нов суверенитет на универсален мир, известен като Нацията на космическия мир и единство - Чон Ил Гук... идеалът, замислен от Бог по време на сътворението.


ТУНЕЛ НА МИРА и СВЕТОВНА МАГИСТРАЛА

Най-успешната нова религия на миналия век

Доброволци заразиха с примера си: Служба за Мир

Глобалния фестивал на мира!

Международните бракове премахват бареиерите
Семейна Федерация, Семейната федерация на д-р Мун/муун, Приносът на Мун за световния мир

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун