Есе: Истинската любовИстинската любов


Какво е истинската любов? Самата и същност ясно показва как да я открием, и как да постигнем истинско щастие в живота си। Истинската любво е даваща, а не вземаща:

"Нейната същност е да дава, да живее за благото на другите и за благото на цялото. Истинската любов дава, забравя, че е дала, и продължава да дава непрестанно. Истинската любов дава с радост." - Сан Мьон Мун

Често младите се залъгват, че Истинската любов е да си влюбен до уши. Но качеството на "истинска" се определя от нейната непроменливост, абсолюбност и вечност. Ако любовта е егоистична тя никога няма да изпълни тези изисквания, а напротив ще е обречена на конфликти, спорове, дразги, разпри и едва ли ще издържи дълго и ни донесе дълготрайно щастие. Няма нужда да проверявате сами, егоистичната любов само ще отрови сърцата ви с болка, само-измъчващи ни терзания и копнежи които никога няма да се изпълнят. Единствено Истинската всеотдайно даваща и безкористна любов описана по-горе може да ни направи истински щастливи и свободни. Най-добър пирмер за истинска любов е любовта на родителя към детето:

"Откриваме я в радостното и любещо сърце на майката, която люлее бебето в ръцете си и го кърми. Истинската любов е жертвоготовна любов както при предания син, чието най-голямо удовлетворение е да помага на своите родители. Когато сме свързани в едно чрез истинската любов, можем да бъдем заедно завинаги, като непрестанно се радваме на взаимната си компания. Истинската любов привлича всички неща във Вселената към нас, дори Бог ще дойде и ще обитава в нас. "

Докато фалшивата любов само носи болка и конфликти то обратно на това Истинската любво премахва бариерите и може да преодолее всяко препятствие:

"Нищо не може да се сравни с ценността на истинската любов. Тя има силата да премахва бариерите, които грешните хора са създали, в това число национални, расови, дори и религиозни. Основните характеристики на Божията истинска любов са, че тя е абсолютна, уникална, непроменлива и вечна, така че, който практикува истинска любов, ще живее с Бог, ще споделя Неговото щастие и ще се радва на правото да участва като равен в Неговото дело. Ето защо животът за благото на другите, животът на истинска любов е абсолютната предпоставка да се влезе в Небесното царство."

Свят на щастие без завист, антагонизъм и корупция
Разрешаването на проблемите в обществото е възможно само ако то е изпълнено с здрави семейства основани на истинска любов. Любовта е целта на нашия живот и продължава дори отдвъд... Когато светът бъде основан на истинската любов това ще бъде дългообещаното Небесно царство. Д-р Мун заявява:

"Какво представлява Небето? Кратко казано, Небето е свят, преизпълнен с Божията истинска любов. Истинската любов е неговата ос. Истинската любов е навсякъде – и във външния израз, и във вътрешния замисъл. Животът на всички е изпълнен с истинска любов от начало до край. Хората на Небето се раждат чрез истинската любов, живеят в обятията на истинската любов и следват пътя на истинската любов до деня, когато преминат в отвъдния свят, т.е. в духовния свят."

Ако се огледаме около нас често виждаме корупция на политици, служители... откриваме много користни интереси които пропиват обществото. И в обществото и дори в медиите често се прокарват дразги, омраза, лъжи, критики... този свят сега едва ли отразява идеала за Небесно царство.

"Небето е един естествен свят, където всички хора живеят един за друг. Следователно, в този свят никъде не могат да бъдат открити антагонизъм и завист. Това не е свят, управляван от пари, позиция и власт. На Небето успехът на всеки човек представлява успех за цялото; това, което се харесва на индивида, е в синхрон с цялото, а радостта на отделния човек представлява радостта за цялото."

Любовта е необходима като въздуха
"Небето е свят, изпълнен с въздуха на истинската любов, където всички дишат истинска любов. Животът пулсира в ритъма на любовта, навсякъде и през цялото време. Гражданите на Небето са свързани един с друг чрез общата си принадлежност към Божията потомствена линия. Там целият свят и населяващите го хора са свързани в неразривно единство, както клетките на нашите тела. Истинската любов, любовта, представляваща Божията същност, е единствената управляваща сила на Небето. Така че и Бог съществува заради истинската любов."

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ:
Само Любовта остава Истинската любов е СПОСОБНОСТТА НИ ДА ЖИВЕЕМ ЗА ДРУГИТЕ. Бог гледа сърцата ни... Само любовта остава, всичко друго ще одпадне...
Любовта и общуването в семейството Любовта НЕ Е САМО ЧУВСТВО, тя е собствената ни способност да я даваме и стандарта на характера, сърцето ни...
Любов без предразсъдъци Любов: ИСТИНСКА или ЕГОИСТИЧНА
Истинската любов и забранената любов ...корена на човешкото зло, от злоупотребата с любовта.

No comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Вашингтон Таймс

Чрез Вашингтон Таймс и други свой издания Д-р Мун сложи края на Комунизма и Студената война
Кой унищожи Комунизма
Автобиография на д-р Мун